Pipecase / Kiseruzutsu
Ashinaga & Tenaga as a couple
Wood
19.6 cm
Signed Harumitsu
19th century.